صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۰۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۷,۹۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۴,۶۸۰,۶۵۶,۷۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۲۴,۶۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۷۴,۵۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۷۴,۵۶۱
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۳,۷۲۴,۶۱۳ ۳,۶۷۴,۵۶۱ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۴,۶۸۰,۶۵۶,۷۴۵
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۳,۷۲۴,۷۸۳ ۳,۶۷۴,۷۳۱ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۴,۶۸۷,۸۱۷,۰۶۲
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۳,۶۸۸,۳۲۳ ۳,۶۳۷,۰۱۱ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۳,۰۹۹,۹۷۱,۳۳۴
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳,۶۷۷,۰۲۳ ۳,۶۲۵,۶۸۷ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۲,۶۲۳,۳۱۴,۵۲۳
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳,۶۷۷,۱۰۵ ۳,۶۲۵,۷۱۴ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۲,۶۲۴,۴۳۵,۴۰۶
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳,۶۷۷,۲۷۸ ۳,۶۲۵,۸۸۶ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۲,۶۳۱,۶۸۶,۶۰۷
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳,۶۷۷,۴۳۹ ۳,۶۲۶,۰۴۸ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۲,۶۳۸,۴۷۴,۲۷۳
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳,۶۴۴,۳۳۰ ۳,۵۹۴,۲۴۵ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۱,۲۹۹,۷۲۴,۵۷۳
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳,۶۵۷,۱۰۵ ۳,۶۰۷,۱۰۹ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۱,۸۴۱,۲۶۰,۶۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳,۶۵۷,۲۷۲ ۳,۶۰۷,۲۷۶ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۱,۸۴۸,۲۹۷,۸۷۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۳,۶۴۲,۲۹۴ ۳,۵۹۲,۰۹۰ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۱,۲۰۹,۰۰۹,۴۸۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۳,۶۲۱,۵۳۲ ۳,۵۷۱,۳۳۶ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۰,۳۳۵,۳۸۳,۸۴۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۳,۶۲۱,۷۰۰ ۳,۵۷۱,۵۰۴ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۰,۳۴۲,۴۵۴,۸۲۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۳,۶۲۱,۸۶۸ ۳,۵۷۱,۶۷۲ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۰,۳۴۹,۵۲۹,۳۹۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۳,۶۳۰,۷۳۵ ۳,۵۸۰,۳۰۴ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۰,۷۱۲,۸۹۸,۳۵۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۳,۶۵۴,۳۶۴ ۳,۶۰۳,۶۰۶ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۱,۶۹۳,۷۷۶,۳۸۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۳,۶۶۱,۸۱۶ ۳,۶۱۰,۷۴۰ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۱,۹۹۴,۰۸۹,۵۸۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۳,۶۴۹,۹۰۶ ۳,۵۹۹,۴۹۹ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۱,۵۲۰,۹۱۳,۸۳۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۳,۶۳۷,۷۳۲ ۳,۵۸۷,۷۰۸ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۱,۰۲۴,۵۵۴,۸۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۳,۶۳۷,۸۹۹ ۳,۵۸۷,۸۷۵ ۰ ۰ ۸۷,۲۸۸ ۰ ۴۵,۱۹۳ ۴۲,۰۹۵ ۱۵۱,۰۳۱,۶۱۲,۴۵۵